Ulf Gustavsson, psykoterapeut, psykolog, Uppsala

Flykting- och traumarelaterad handledning och utbildning

 

 

Som handledare och utbildare inom flyktingrelaterade verksamheter utgår jag ifrån mina erfarenheter från behandlingsverksamhet med flyktingfokus, från början av 1990-talet och framåt - under senare år som verksamhetschef för ett behandlingscenter i Röda Korsets regi, med fokus på flyktingar som lider av psykisk ohälsa på grund av krig och flykt.

Mina handledningsuppdrag på detta område har gällt t ex personalteam på gruppboenden och behandlingshem för unga ensamkommande flyktingar, socialhandläggare för flyktingar, speciallärare i skolan som möter unga flyktingar, barnomsorgspersonal för flyktingbarn, gode män och frivilliga inom Röda Korset som möter unga flyktingar och flyktingfamiljer.

I dessa handledningar utgår jag ifrån ACT, KBT, anknytningsteori och traumakunskap, samt mina erfarenheter från behandlingsarbete på flyktingområdet.

Utbildningar

I utbildningar för yrkesverksamma, personalteam och frivilliga som möter flyktingar brukar jag ha med:

-Orientering i trauma, PTSD-diagnos och i synnerhet krigs- och flyktrelaterade trauman. Symptom/yttringar, andra svårigheter som samspelar med trauma.
-Anknytningsperspektivet för att förstå separationens betydelse, samt för att främja det egna bemötandet av unga flyktingar och förstå vad som händer i relationen.

 
Uppsala Psykoterapimottagning
Smedsgränd 2B
753 20 Uppsala