Ulf Gustavsson, psykoterapeut, psykolog, Uppsala

Kontakta Ulf Gustavsson, psykoterapeut, psykolog, Uppsala

 

 

Jag är verksam på
Uppsala Psykoterapimottagning.
Smedsgränd 2B, 753 20 Uppsala

Du når mig lättast via e-mail eller telefon.

Mailadress
ulf@ulfgustavsson.se

Tfn
070/769 86 21.

Min Facebook-sida heter Steget framåt med ACT:
https://m.facebook.com/profile.php?id=527600387441942

Kort information om Ulf Gustavsson
Legitimerad psykolog alltsedan 1980-talet. Psykologutbildning på Uppsala Universitet.
Utbildning till legitimerad psykoterapeut (psykodynamisk inriktning) på Karolinska Institutet.
Vidareutbildningar Mindmatter (2 år) i KBT för legitimerade psykoterapeuter och i ACT.
Har arbetat sedan 1980-talet med psykologisk behandling, utredning, handledning och undervisning, i offentlig och privat anställning och i egen regi.
Har genom en rad kurser fördjupat mej i ACT (Acceptance Commitment Therapy) och använder numera detta som psykologiskt förhållningssätt i behandling, coaching och handledning.
Undervisar i dag framför allt i ACT, och i krigs- och flyktrelaterade trauman.
Knuten till Huma Novas utbildningsverksamhet.
Har varit verksamhetsansvarig på behandlingshem och på Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Uppsala.
Mångårig skribent inom psykologi och kultur, bl a i PsykologTidningen. Har ingått i PsykologTidningens redaktionsgrupp.
Medlem i Psykologförbundet/Psykologföretagarna.

 

Några länkar om ACT och KBT:
http://www.stevenchayes.com/
https://contextualscience.org/act
http://www.kbt.nu/hem/default.asp
https://www.psychotherapy.net/interview/acceptance-commitment-therapy-ACT-steven-hayes-interview
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Psykologtidningen/Aktuellt%20Pdf/Intervju%20Steven%20Hayes.pdf
http://www.dn.se/insidan/man-kan-aldrig-veta-nar-livet-slar-till/

 
Uppsala Psykoterapimottagning
Smedsgränd 2B
753 20 Uppsala